در شرایط عادی زمان ارسال سفارشات بین 1 الی 4 روز کاری زمان بر خواهد بود. اما موارد زیر در ارسال مرسولات تاثیر گذار خواهند بود:

آب و هوا:

در طول فصل پاییز و زمستان ممکن است به دلیل برودت شدید هوا، سفارشات تا زمان بهبود وضعیت جوی نگهداشته شوند.

تعطیلات:

در مواقعی که در روزهای بعد از ارسال، تعطیلات چند روزه وجود داشته و سفارشات حاوی گیاه زنده باشند، به دلیل حفاظت از گیاهان، ارسال تا بعد از تعطیلات متوقف خواهند شد و در اولین روز کاری بعد از تعطیلات، ارسال خواهند شد.