توجه:

شما در حال خرید اشتراک باشگاه مشتریان هستید و باید در مرحله بعدی (تسویه حساب) گزینه پرداخت را بر روی “پرداخت نهایی با کارت های شتاب” تنظیم نمایید.

بنابراین سایر محصولات را (به جز اشتراک) از سبد خود حذف کنید. در غیر اینصورت باید بهای آنها را نیز در پرداخت شتابی بپردازید.

سبد خرید شما در حال حاضر خالی است.

بازگشت به فروشگاه