فروشگاه

لامکوات
تومان85,000
بامبو-جوانه-دار
تومان130,000
بامبو-رومیزی-ابلق
تومان65,000تومان350,000
سانسوریا-بلک-دراگون
تومان45,000
اسپاتی-فیلوم
تومان250,000
مرکبات
تومان60,000تومان85,000
پاچیرا
تومان300,000تومان350,000
گیره-پتوس
تومان2,000تومان100,000
نخل-مسافر
تومان310,000تومان385,000
دراسینا-حنایی
حراج!
تومان25,000
سانسوریا-کرواتی-ابلق
تومان50,000تومان125,000
فیکوس-ابلق-چندسر
تومان120,000تومان350,000
فیلودندرون-کرکی
تومان285,000
فیلودندرون-شاخ-گوزنی
حراج!
تومان50,000تومان98,000
آمستل
تومان1,500,000
باباآدم
تومان450,000
کروتن-رشته-ای
تومان120,000
موز
تومان75,000تومان250,000
تومان38,000
تومان250,000تومان285,000
تومان35,000تومان850,000
تومان120,000
تومان130,000
برای مشاهده ی رنگ گل ها به فیلم مراجعه فرمایید.
تومان35,000تومان160,000
تومان200,000
تومان18,000تومان198,000
تومان17,000تومان55,000
برگ-انجیری-فر
تومان150,000
آناناس
تومان450,000
تومان120,000تومان130,000
تومان40,000تومان65,000
تومان38,000
تومان85,000
حراج!
تومان25,000تومان950,000
حراج!
تومان20,000تومان50,000
تومان15,000تومان25,000

گیاهان آپارتمانی

درختچه

مواد مصرفی